Εγγραφή στο Newsletter

Για να λαμβάνετε email σχετικά με προσφορές και νέα προϊόντα.

<< επιστροφή

Ξενοδοχεία

Τα μέτρα ηχομόνωσης των χώρων ενός ξενοδοχείου πρέπει να προσδιορίζονται μετά από αυτοψία ειδικευμένου ακουστικού μηχανικού και διενέργεια ηχομετρήσεων, αν πρόκειται για διαρρύθμιση υπάρχοντος κτιρίου, ή μετά από εκπόνηση μελέτης ακουστικής και ηχομόνωσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική εκτίμηση του ακουστικού περιβάλλοντος του ξενοδοχείου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος με τον συμφερότερο οικονομοτεχνικά τρόπο.

Η εταιρία μας έχει την εμπειρία και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για την ακριβή εκτίμηση και τη σύνταξη της αναγκαίας μελέτης και τεχνικο-οικονομικής πρότασης.

Ενδεικτικά τα αναγκαία μέτρα για την ηχομόνωση και ρύθμιση της ακουστικής των χώρων ενός ξενοδοχείου είναι:


Όροφοι δωματίων

Ηχομονωτικοί Διαχωριστικοί τοίχοι δωματίων – κοινόχρηστων χώρων

απαιτείται η κατασκευή σύνθετων τοίχων αποτελούμενων από ένα διαχωριστικό τοίχο και μια επένδυση περιμετρικής στερέωσης όπως παρακάτω:

Διαχωριστικοί τοίχοι

 1. Οι διαχωριστικοί τοίχοι κατασκευάζονται με διπλή γυψοσανίδα με ενδιάμεσο αντικραδασμικό – ηχομονωτικό φύλλοPolyfine πάχους 2 χιλ., στην εξωτερική όψη του και διπλή γυψοσανίδα στην εσωτερική σε σκελετό τύπου Knauf ή Rigips στο πάχος του οποίου τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά - θερμομονωτικά φύλλα από  βιολογικά ήοικολογικά υλικά.
 2. Μεταξύ των στρωτήρων και των ακραίων ορθοστατών και των περιμετρικών δομικών στοιχείων παρεμβάλλεται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδαCirStrip 5 Adesivo πάχους 5 χιλ. ή Akoustel 50/RD/5.
 3. Στην εξωτερική όψη του μεταλλικού σκελετού, πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης γυψοσανίδας τοποθετείται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδαCirStrip 5 Adesivo πάχους 3 χιλ.
 4. Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες).
 5. Περιμετρικά κάθε στρώσης γυψοσανίδας διαμορφώνεται αρμός 5 χιλ. ο οποίος θα σφραγίζεται με ειδική ελαστοπλαστική μαστίχη.

Επένδυση περιμετρικής στερέωσης

 1. Οι επενδύσεις περιμετρικής στερέωσης κατασκευάζονται στην εσωτερική όψη των διαχωριστικών τοίχων με διπλή γυψοσανίδα με ενδιάμεσο αντικραδασμικό – ηχομονωτικό φύλλοPolyfine πάχους 2 χιλ., σε σκελετό τύπου Knauf ή Rigips στο πάχος του οποίου τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά - θερμομονωτικά φύλλα από  βιολογικά ή οικολογικά υλικά.
 2. Μεταξύ των στρωτήρων και των ακραίων ορθοστατών και των περιμετρικών δομικών στοιχείων παρεμβάλλεται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδαCirStrip 5 Adesivo πάχους 5 χιλ. ή Akoustel 50/RD/5.
 3. Στην εξωτερική όψη του μεταλλικού σκελετού, πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης γυψοσανίδας τοποθετείται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδαCirStrip 5 Adesivo πάχους 3 χιλ.
 4. Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες).
 5. Περιμετρικά κάθε στρώσης γυψοσανίδας διαμορφώνεται αρμός 5 χιλ. ο οποίος θα σφραγίζεται με ειδική ελαστοπλαστική μαστίχη.

Ηχομονωτικά πλωτά δάπεδα

 1. Οι σωληνώσεις που συνήθως τοποθετούνται στα δάπεδα αρχικά πρέπει καλυφθούν σε όλο το μήκος τους, τοπικά. με μία στρώση τσιμεντοκονίας κατάλληλου πάχους. Η τελική επιφάνεια της τσιμεντοκονίας πρέπει να είναι ομαλή χωρίς προεξοχές ή κενά και να “σβήνει” ομαλά στην επιφάνεια της πλάκας από μπετόν. Η τελική επιφάνεια της πλάκας από μπετόν πρέπει να είναι επίπεδη και ομαλή χωρίς προεξοχές η κενά καθαρισμένη από κονιάματα ή άλλα υλικά.
 2. Στη συνέχεια, στην επιφάνεια πλάκας από μπετόν και της τσιμεντοκονίας κάλυψης των σωλήνων, τοποθετείται ένα φύλλο ηχομονωτικού – αντικραδασμικού υλικούPhonopar 300 ή για καλύτερη απόδοσηPhonopar 450 πάχους 4 ή 6 χιλ.
 3. Το φύλλο Phonopar ανυψώνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες των περιμετρικών τοίχων, σε ύψος μεγαλύτερο κατά 2 εκ. τουλάχιστον πάνω από την τελική στάθμη του δαπέδου. Μετά την τοποθέτηση τελικού δαπέδου του πλεονάζον φύλλο Phonopar αφαιρείται για να τοποθετηθεί το σοβατεπί.
 4. Στη λεκάνη αυτή διαστρώνεται τσιμεντοκονία ή γαρμπιλομπετόν πάχους  τουλάχιστον 4 εκ. στην οποία θα επικολληθεί το τελικό δάπεδο από μάρμαρο, πλακάκι ή ξύλο.
 5. Στην επιφάνεια επαφής των σοβατεπιών με το τελικό δάπεδο θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ταινία αντικραδασμική Akoustrip NERO πλάτους 10 χιλ. πάχους 1 χιλ. ώστε να μην έρχονται σε απ' ευθείας επαφή με τις ξύλινες λωρίδες του δαπέδου και να δημιουργούνται έτσι ηχογέφυρες.
 6. Σε κάθε επιμέρους δωμάτιο ή χώρο κατασκευάζεται ανεξάρτητο δάπεδο  σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή. Η κατασκευή των επιμέρους δαπέδων από τσιμεντοκονία ή γαρμπιλομπετόν γίνεται διαδοχικά έτσι ώστε μεταξύ τους να παρεμβάλλεται κατακόρυφα, με ανάλογο τρόπο όπως στις κατακόρυφες επιφάνειες των τοίχων, λωρίδα αντικραδασμικού υλικού Phonopar για τη δημιουργία διαχωριστικού αρμού. Ανάλογος αρμός σφραγισμένος με ελαστικό αρμόστοκο δημιουργείται και στην τελική επίστρωση του δαπέδου.

Ηχομονωτικές ψευδοροφές

 1. Ο σκελετός της ηχομονωτικής ψευδοροφής αναρτάται από την οροφή με τη βοήθεια ειδικών ηχομονωτικών αντικραδασμικών αναρτήσεων Akousin 2.
 2. Ο σκελετός είναι ενός ή δύο επιπέδων από οδηγούς γαλβανισμένης λαμαρίνας διατομής 27Χ60Χ0,6 χιλ. τύπου KNAUF ή RIGIPS
 3. Μεταξύ του περιμετρικού οδηγού της ψευδοροφής και των περιμετρικών τοίχων παρεμβάλλεται αντικραδασμική λωρίδα CirStrip 5 Adesivo πάχους 5 χιλ.
 4. Πάνω από το σκελετό τοποθετείται μία στρώση από ηχοαπορροφητικά - θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά πάχους 5 εκ.
 5. Στην κάτω όψη των οδηγών του μεταλλικού σκελετού, τοποθετείται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδαCirStrip 5 Adesivo πάχους 3 χιλ.
 6. Στο σκελετό θα τοποθετούνται δύο στρώσεις γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ. με ενδιάμεσο ηχομονωτικό αντικραδασμικό φύλλο Polyfine πάχους 2 χιλ.
 7. Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες). Περιμετρικά κάθε στρώσης θα διαμορφώνεται αρμός πλάτους 5 χιλ. ο οποίος σφραγίζεται με ειδική ελαστοπλαστική μαστίχη.

Ηχομονωτικές πόρτες

 1. Η εταιρία μας είναι σε θέση να προμηθεύσει ηχομονωτικές πόρτες κάθε είδους, ξύλινες ή μεταλλικές της κατάλληλης ηχομονωτικής αξίας ανάλλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου.
 2. Είναι σε θέση επίσης να προμηθεύσει τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση υλικά, να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες και να παρέχει τεχνική υποστήριξη έτσι ώστε ο δικός σας προμηθευτής να κατασκευάσει και να εγκαταστήσει τις πόρτες που εσείς έχετε επιλέξει έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το δικό σας πρόβλημα θορύβου.

Ηχομόνωση συστήματος αερισμού – κλιματισμού

 1. Οι αεραγωγοί προσαγωγής και απαγωγής τοποθετούνται κατά μήκος των κοινοχρήστων διαδρόμων και συνδέονται με τα δωμάτια με ανεξάρτητους κλάδους οι οποίοι τοποθετούνται κάτω από την ηχομονωτική ψευδοροφή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι αεραγωγοί θα πρέπει να είναι ηχομονωτικοί κατάλληλου τύπου.
 2. Οι αεραγωγοί επενδύονται εσωτερικά, σε όλο το μήκος τους, με θερμομονωτικό – ηχοαπορροφητικό υλικό Soundtherm πάχους 10 χιλ. πυκνότητας 30kg/m3.
 3. Οι ανάρτηση των αεραγωγών από την οροφή γίνεται με ειδικές αντικραδασμικές αναρτήσεις Silentfix 6AS
 4. Εφόσον χρησιμοποιούνται εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες οροφής ηχομονώνονται με την επένδυσή τους με αυτοκόλλητα ηχομωντικά φύλλα CirMix Flexπάχους 7 χιλ.

Ηχομόνωση αποχετεύσεων.

 1. Οι σωλήνες αποχέτευσης θα πρέπει να επενδύονται σε όλο το μήκος με ηχομονωτική – αντικραδασμική επένδυση από σωλήνες SONIK αντίστοιχης διαμέτρου, πάχους 5 χιλ. Όπου χρησιμοποιούνται στηρίγματα, θα τοποθετούνται πάνω από την ηχομονωτική – αντικραδασμική επένδυση.
 2. Στα σημεία καμπής ή διακλαδώσεων χρησιμοποιείται αυτοκόλλητο σύνθετο ηχομονωτικό – αντικραδασμικό υλικό CirMix FLEX συνολικού πάχους 7 χιλ. ή Mantophon Ecofine συνολικού πάχους 8 χιλ.
 3. Τα καζανάκια πλύσης των λεκανών, εφόσον είναι εντοιχισμένα, πρίν από την τοποθέτησή τους θα πρέπει να επενδυθούν με αυτοκόλλητο σύνθετο ηχομονωτικό – αντικραδασμικό υλικό CirMix FLEX συνολικού πάχους 7 χιλ. ή Mantophon Ecofine συνολικού πάχους 8 χιλ. Για την ηχομόνωση των αεραγωγώνί προσαγωγής και απαγωγής τοποθετούνται κατά μήκος των κοινοχρήστων διαδρόμων και συνδέονται με τα δωμάτια με ανεξάρτητους κλάδους οι οποίοι τοποθετούνται κάτω από την ηχομονωτική ψευδοροφή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι αεραγωγοί θα πρέπει να είναι ηχομονωτικοί κατάλληλου τύπου.

Ηχομόνωση Κοινόχρηστων χώρων

Για την ηχομόνωση και τη ρύθμιση της ακουστικής των καφέ, εστιατορίων, μπάρ, club,συνεδριακών χώρων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων κλπ. που λειτουργούν στα ξενοδοχεία, ακολουθούνται οι προδιαγραφές ηχομόνωσης των αυτοτελών χώρων αντίστοιχης χρήσεις.


Κεντρικές Η/Μ εγκαταστάσεις

Για την ηχομόνωση των κεντρικών Η/Μ εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων ακολουθούνται οι γενικές προδιαγραφές ηχομόνωσης εγκαταστάσεων.


επιστροφή στην κορυφή^

 

© 2012 All rights reserved | ISELCO HELLAS ΕΠΕ Λ. Αθηνών 391 & Ζωσιμάδων, 12243 Αιγάλεω, Τηλ. 210 53 17 910-1, 210 53 17 450, 210 53 17 912, iselcohellas@gmail.com

ΑποστολέςΠληρωμέςΌροι χρήσηςΣύνδεσηΚαλάθι Αγορών