Εγγραφή στο Newsletter

Για να λαμβάνετε email σχετικά με προσφορές και νέα προϊόντα.

 

<< επιστροφή

Συνεδριακοί χώροι – Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων – Θέατρα - Κινηματογράφοι

Τα μέτρα ηχομόνωσης των συνεδριακών χώρων – αιθουσών πολλαπλών χρήσεων - θεάτρων - κινηματογράφων πρέπει να προσδιορίζονται μετά από αυτοψία ειδικευμένου ακουστικού μηχανικού και διενέργεια ηχομετρήσεων, αν πρόκειται για διαρρύθμιση υπάρχοντος κτιρίου, ή μετά από εκπόνηση μελέτης ακουστικής και ηχομόνωσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική εκτίμηση του ακουστικού περιβάλλοντος του ξενοδοχείου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος με τον συμφερότερο οικονομοτεχνικά τρόπο.

Η εταιρία μας έχει την εμπειρία και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για την ακριβή εκτίμηση και τη σύνταξη της αναγκαίας μελέτης και τεχνικο-οικονομικής πρότασης.

Ενδεικτικά τα αναγκαία μέτρα για την ηχομόνωση και ρύθμιση της ακουστικής των συνεδριακών χώρων – αιθουσών πολλαπλών χρήσεων - θεάτρων - κινηματογράφων:


Ηχομονωτικοί Διαχωριστικοί τοίχοι αιθουσών συνεδρίων – κοινόχρηστων χώρων

απαιτείται η κατασκευή σύνθετων τοίχων αποτελούμενων από ένα διαχωριστικό τοίχο και δύο επενδύσεις περιμετρικής στερέωσης εκατέρωθεν του διαχωριστικού τοίχου όπως παρακάτω:

Διαχωριστικοί τοίχοι

 1. Οι διαχωριστικοί τοίχοι κατασκευάζονται με διπλή γυψοσανίδα στις δύο όψεις του σε σκελετό τύπου Knauf ή Rigips στο πάχος του οποίου τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά - θερμομονωτικά φύλλα από  βιολογικά ή οικολογικά υλικά.
 2. Μεταξύ των στρωτήρων και των ακραίων ορθοστατών και των περιμετρικών δομικών στοιχείων παρεμβάλλεται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα CirStrip 5 Adesivo πάχους 5 χιλ. ή Akoustel 50/RD/5.
 3. Στην εξωτερική όψη του μεταλλικού σκελετού, πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης γυψοσανίδας τοποθετείται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα CirStrip 5 Adesivo πάχους 3 χιλ.
 4. Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες).
 5. Περιμετρικά κάθε στρώσης γυψοσανίδας διαμορφώνεται αρμός 5 χιλ. ο οποίος θα σφραγίζεται με ειδική ελαστοπλαστική μαστίχη.

Επενδύσεις περιμετρικής στερέωσης

 1. Οι επενδύσεις περιμετρικής στερέωσης κατασκευάζονται στις δύο όψεις των διαχωριστικών τοίχων με διπλή γυψοσανίδα με ενδιάμεσο αντικραδασμικό – ηχομονωτικό φύλλο Polyfine πάχους 2 χιλ., σε σκελετό τύπου Knauf ή Rigips στο πάχος του οποίου τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά - θερμομονωτικά φύλλα από  βιολογικά ή οικολογικά υλικά.
 2. Μεταξύ των στρωτήρων και των ακραίων ορθοστατών και των περιμετρικών δομικών στοιχείων παρεμβάλλεται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα CirStrip 5 Adesivo πάχους 5 χιλ. ή Akoustel 50/RD/5.
 3. Στην εξωτερική όψη του μεταλλικού σκελετού, πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης γυψοσανίδας τοποθετείται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα CirStrip 5 Adesivo πάχους 3 χιλ.
 4. Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες).
 5. Περιμετρικά κάθε στρώσης γυψοσανίδας διαμορφώνεται αρμός 5 χιλ. ο οποίος θα σφραγίζεται με ειδική ελαστοπλαστική μαστίχη.

Ηχομονωτικά πλωτά δάπεδα

με την επίστρωση στην πλάκα του δαπέδου:

 1. ενός φύλλου αντικραδασμικού υλικού Polycell Canalee ALU πάχους 8 χιλ.. Το αντικραδασμικό υλικό Polycell Canalee ALU υψώνεται και στην επιφάνεια των περιμετρικών τοίχων σε ύψος τουλάχιστον 3 ~ 4 εκ. πάνω από τη στάθμη του τελικού δαπέδου. Μετά την τοποθέτηση τελικού δαπέδου του πλεονάζον φύλλο Phonopar αφαιρείται για να τοποθετηθεί το σοβατεπί.
 2. Στη συνέχεια  γίνεται επίστρωση ενός ηχομονωτικού φύλλου Soundflex πάχους 2 χιλ. ακολούθως ενός αντικραδασμικού φύλλου Isolpiu πάχους 5 χιλ, στη συνέχεια ενός ηχομονωτικού – αντικραδασμικού φύλλου Isolnoise πάχους 3 χιλ., και τέλος  ενός αντικραδασμικού φύλλου  Phonopar 450 πάχους 6 χιλ.
 3. Στην επιφάνεια των υλικών αυτών μετά την επίστρωση ενός φύλλου νάιλον κατασκευάζεται τσιμεντοκονία πάχους τουλάχιστον 6,0 εκ.
 4. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου μπορεί να διαμορφωθεί με την επίστρωση μοκέτας ή άλλου κατάλληλου υλικού.
 5. Στην επιφάνεια επαφής των σοβατεπιών με το τελικό δάπεδο θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ταινία αντικραδασμική Akoustrip NERO πλάτους 10 χιλ. πάχους 1 χιλ. ώστε να μην έρχονται σε απ' ευθείας επαφή με τις ξύλινες λωρίδες του δαπέδου και να δημιουργούνται έτσι ηχογέφυρες.
 6. Σε κάθε επιμέρους δωμάτιο ή χώρο κατασκευάζεται ανεξάρτητο δάπεδο  σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή. Η κατασκευή των επιμέρους δαπέδων από τσιμεντοκονία ή γαρμπιλομπετόν γίνεται διαδοχικά έτσι ώστε μεταξύ τους να παρεμβάλλεται κατακόρυφα, με ανάλογο τρόπο όπως στις κατακόρυφες επιφάνειες των τοίχων, λωρίδα αντικραδασμικού υλικού Phonopar για τη δημιουργία διαχωριστικού αρμού. Ανάλογος αρμός σφραγισμένος με ελαστικό αρμόστοκο δημιουργείται και στην τελική επίστρωση του δαπέδου.

Ηχομονωτικές ψευδοροφές

 1. Αρχικά κατασκευάζεται  ηχομονωτική επένδυση με την επικόλληση στην επιφάνεια της οροφής ενός σύνθετου ηχομονωτικού (CIRMix Pro ή PHONOMAP 213), αντικραδασμικού και ταυτόχρονα ηχοαπορροφητικού φύλλου.

Στη συνέχεια κατασκευάζεται ηχομονωτική ψευδοροφή όπως παρακάτω:

 1. Ο σκελετός της ηχομονωτικής ψευδοροφής αναρτάται από την οροφή με τη βοήθεια ειδικών ηχομονωτικών αντικραδασμικών αναρτήσεων Akousin 2.
 2. Ο σκελετός είναι ενός ή δύο επιπέδων από οδηγούς γαλβανισμένης λαμαρίνας διατομής 27Χ60Χ0,6 χιλ. τύπου KNAUF ή RIGIPS
 3. Μεταξύ του περιμετρικού οδηγού της ψευδοροφής και των περιμετρικών τοίχων παρεμβάλλεται αντικραδασμική λωρίδα CirStrip 5 Adesivo πάχους 5 χιλ.
 4. Πάνω από το σκελετό τοποθετείται μία στρώση από ηχοαπορροφητικά - θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά πάχους 5 εκ.
 5. Στην κάτω όψη των οδηγών του μεταλλικού σκελετού, τοποθετείται αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα CirStrip 5 Adesivo πάχους 3 χιλ.
 6. Στο σκελετό θα τοποθετούνται δύο στρώσεις γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ. με ενδιάμεσο ηχομονωτικό αντικραδασμικό φύλλο Polyfine πάχους 2 χιλ.
 7. Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες). Περιμετρικά κάθε στρώσης θα διαμορφώνεται αρμός πλάτους 5 χιλ. ο οποίος σφραγίζεται με ειδική ελαστοπλαστική μαστίχη.

Ηχομονωτικοί προθάλαμοι

Μεταξύ των εισόδων των  ηχομονωμένων χώρων των αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων – φουαγιέ, κατασκευάζονται προθάλαμοι. Τα τοιχώματα του προθάλαμου, το δάπεδο και οι οροφή του θα είναι ηχομονωμένα ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης ηχομόνωσης.

 

Ηχομονωτικές πόρτες

 1. Η εταιρία μας είναι σε θέση να προμηθεύσει ηχομονωτικές πόρτες κάθε είδους, ξύλινες ή μεταλλικές της κατάλληλης ηχομονωτικής αξίας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου.
 2. Είναι σε θέση επίσης να προμηθεύσει τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση υλικά, να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες και να παρέχει τεχνική υποστήριξη έτσι ώστε ο δικός σας προμηθευτής να κατασκευάσει και να εγκαταστήσει τις πόρτες που εσείς έχετε επιλέξει έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το δικό σας πρόβλημα θορύβου.

Ηχομόνωση συστήματος αερισμού – κλιματισμού

 1. οι αεραγωγοί προσαγωγής και απαγωγής τοποθετούνται κατά μήκος των κοινοχρήστων χώρων και συνδέονται με τις αίθουσες με ανεξάρτητους κλάδους οι οποίοι τοποθετούνται κάτω από την ηχομονωτική ψευδοροφή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι αεραγωγοί θα πρέπει να είναι ηχομονωτικοί κατάλληλου τύπου.
 2. Στην περίπτωση που αεραγωγοί κλιματισμού – αερισμού μιας αίθουσας, διέρχονται μέσα από άλλη αίθουσα, τοποθετούνται ηχοπαγίδες στα σημεία διέλευσης των αεραγωγών από τον ένα χώρο στον άλλον και ενδεχομένως λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ηχομόνωσης των τοιχωμάτων των αεραγωγών. Τα γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των ηχοπαγίδων προσδιορίζονται μετά από μελέτη που με βάση τα τεχνικά δεδομένα της μελέτης κλιματισμού – αερισμού.
 3. Οι αεραγωγοί επενδύονται εσωτερικά, σε όλο το μήκος τους, με θερμομονωτικό – ηχοαπορροφητικό υλικό Soundtherm πάχους 10 χιλ. πυκνότητας 30 kg/m3.
 4. Οι ανάρτηση των αεραγωγών από την οροφή γίνεται με ειδικές αντικραδασμικές αναρτήσεις Silentfix 6AS
 5. Εφόσον χρησιμοποιούνται εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες οροφής ηχομονώνονται με την επένδυσή τους με αυτοκόλλητα ηχομονωτικά φύλλα CirMix Flex πάχους 7 χιλ.

Ηχομόνωση αποχετεύσεων.

 1. Οι σωλήνες αποχέτευσης, σε όσο μήκος τους διέρχονται από τους χώρους όπου διαμορφώνονται συνεδριακοί χώροι – αίθουσες πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να επενδύονται σε όλο το μήκος με ηχομονωτική – αντικραδασμική επένδυση από σωλήνες SONIK αντίστοιχης διαμέτρου, πάχους 5 χιλ. Όπου χρησιμοποιούνται στηρίγματα, θα τοποθετούνται πάνω από την ηχομονωτική – αντικραδασμική επένδυση.
 2. Στα σημεία καμπής ή διακλαδώσεων χρησιμοποιείται αυτοκόλλητο σύνθετο ηχομονωτικό – αντικραδασμικό υλικό CirMix FLEX συνολικού πάχους 7 χιλ. ή Mantophon PbX συνολικού πάχους 7,35 χιλ.

Ρύθμιση της ακουστικής του χώρου

Η ποιότητας της ακουστικής ενός χώρου  μπορεί να ρυθμιστεί με την τοποθέτηση κατάλληλων  ηχοαπορροφητικών επιφανειών στις επιφάνειες των τοίχων και της οροφής του. Οι   ηχοαπορροφητικές επιφάνειες στις κατάλληλες θέσεις βελτιώνουν την ευκρίνεια, την τονική ισορροπία του ήχου στο εσωτερικό των χώρων και την καταληπτότητά του παράγοντες καθοριστικοί για τη λειτουργία τους.

Για τη ρύθμιση της ακουστικής των χώρων μπορούν σαν ηχοαπορροφητικές επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθούν:

 1. Βιολογικά ή οικολογικά ηχοαπορροφητικά υλικά με επένδυση υφάσματος ή άλλου διάτρητου υλικού.
 2. Οικολογικά ηχοαπορροφητικά υλικά εμφανή ή με επένδυση υφάσματος ή άλλου διάτρητου υλικού.
 3. Οικολογικές ηχοαπορροφητικές επενδύσεις – διαχυτές Valphon 400S

Κοινόχρηστοι χώροι

Για την ηχομόνωση και τη ρύθμιση της ακουστικής κοινόχρηστων χώρων των συνεδριακών χώρων - αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, όπως φουαγιέ, χώροι συσκέψεων κλπ. ακολουθούνται οι προδιαγραφές ηχομόνωσης των αυτοτελών χώρων αντίστοιχης χρήσης.

Κεντρικές Η/Μ εγκαταστάσεις

Για την ηχομόνωση των κεντρικών Η/Μ εγκαταστάσεων των συνεδριακών χώρων – αιθουσών πολλαπλών χρήσεων - θεάτρων - κινηματογράφων, ακολουθούνται οι γενικές προδιαγραφές ηχομόνωσης εγκαταστάσεων.

 

© 2012 All rights reserved | ISELCO HELLAS ΕΠΕ Λ. Αθηνών 391 & Ζωσιμάδων, 12243 Αιγάλεω, Τηλ. 210 53 17 910-1, 210 53 17 450, 210 53 17 912, iselcohellas@gmail.com

ΑποστολέςΠληρωμέςΌροι χρήσηςΣύνδεσηΚαλάθι Αγορών