Εγγραφή στο Newsletter

Για να λαμβάνετε email σχετικά με προσφορές και νέα προϊόντα.

<< επιστροφή

Ηχομόνωση επαγγελματικών Studios

Για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού Studio σε υπάρχον κτίριο, ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή επιλογή του κτιρίου στο οποίο πρόκειται να διαμορφωθεί. Η επιλογή πρέπει να γίνει με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή παρεχόμενη ηχομόνωση του υπάρχοντος κτιρίου, τη θέση του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η  ύπαρξη γειτονικών χώρων που είναι δυνατό να ενοχλούν το Studio με τη λειτουργία τους  ή να  ενοχλούνται από τη λειτουργία του Studio.

Τα μέτρα ηχομόνωσης και ρύθμισης της ακουστικής ενός επαγγελματικού Studio  πρέπει να προσδιορίζονται μετά από αυτοψία ειδικευμένου ακουστικού μηχανικού και διενέργεια ηχομετρήσεων έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική εκτίμηση του ακουστικού περιβάλλοντος του χώρου και του μεγέθους της όχλησης από τη λειτουργία του στον περιβάλλοντα χώρο του. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος με τον καλύτερο οικονομοτεχνικά τρόπο.

Η εταιρία μας έχει την εμπειρία και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για την ακριβή εκτίμηση και τη σύνταξη της αναγκαίας οικονομοτεχνικής πρότασης.


Ενδεικτικά τα αναγκαία μέτρα για την ηχομόνωση και ρύθμιση της ακουστικής ενός επαγγελματικού Studio είναι:


  • Μέτρα βελτίωσης της υφιστάμενης κατασκευής

Αρχικά θα πρέπει να ελεγχθεί η υφιστάμενη κατασκευή για ακουστικά ελαττώματα ή υστερήσεις (π.χ. οροφή μπετού πλάκας zoellner, σωλήνες θέρμανσης ή αποχέτευσης κ.α.) και να προσδιοριστούν οι αναγκαίες τοπικές επεμβάσεις για την αποκατάστασή τους.


  • Κατασκευή ανεξάρτητου ηχομονωτικού κελύφους μέσα στον υπάρχοντα χώρο
Για την κατασκευή των χώρων δοκιμών (Booth) θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος «box in box» σύμφωνα με τον οποίο η επένδυση των περιμετρικών τοίχων και της οροφής είναι ενιαία, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Στην κάτω επιφάνεια της οροφής και των περιμετρικών τοίχων θα τοποθετηθεί μία στρώση από ηχοαπορροφητικά - θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά.

Τα φύλλα θα επικολληθούν στην επιφάνεια της οροφής και των τοίχων με τη βοήθεια ειδικής άοσμης κόλλας επαφής DURAFLEX και θα ασφαλιστούν με ειδικά άγκιστρα ηχομονωτικών υλικών τα οποία θα τοποθετηθούν με τη βοήθεια κατάλληλης εποξειδικής κόλλας.

Στη συνέχεια θα κατασκευαστούν πλαίσια από γαλβανισμένους σιδηροδοκούς κατάλληλης διατομής (στράντζες) σε κατάλληλη αξονική απόσταση μεταξύ τους. Τα πλαίσια θα στηρίζονται στο παρακάτω περιγραφόμενο ηχομονωτικό πλωτό δάπεδο με την παρεμβολή αντικραδασμικών λωρίδων AKOYSTEL 5/RD/10 πάχους 5 χιλ. ή αντικραδασμικών εφέδρανων CDM και θα συνδέονται μεταξύ τους με διαμήκεις στράντζες της ίδιας διατομής στη βάση και την κορυφή των στύλων των πλαισίων.

Οι διατομές των σιδηροδοκών και γενικά οι διαστασιολόγηση του φέροντα οργανισμού της κατασκευής θα πρέπει να ελεγχθεί και ενδεχομένως να τροποποιηθεί από αρμόδιο στατικό μηχανικό έτσι ώστε να πληρεί τους κανόνες ασφάλειας των κατασκευών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά, στο πλάτος των στύλων, κάθετα στο επίπεδο των πλαισίων και σε αξονικές αποστάσεις 60 εκ. θα ηλεκτροσυγκολληθούν γαλβανισμένοι σιδηροδοκοί κατάλληλης ορθογωνικής διατομής (στράντζες). Στις στράντζες της εξωτερικής πλευράς (προς την πλευρά των τοίχων και της οροφής) των πλαισίων θα τοποθετηθεί μία στρώση γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ. ενώ σε αυτές της εσωτερικής θα τοποθετηθούν δύο στρώσεις γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ. με ενδιάμεση ηχομονωτική – αντικραδασμική μεμβράνη ISELWALL πάχους 7.5 χιλ.

Επί της επιφανείας των στοιχείων του μεταλλικού σκελετού επί των οποίων θα τοποθετηθεί η πρώτη στρώση γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ. θα έχει ήδη επικολληθεί αυτοκόλλητη αντικραδασμική λωρίδα ISELSTRIP ADESIVO πάχους 3 χιλ

Μεταξύ της εξωτερικής και των εσωτερικών στρώσεων γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ., στο πάχος του σκελετού, θα τοποθετηθεί μία στρώση από ηχοαπορροφητικά - θερμομονωτικά φύλλα από βιολογικά ή οικολογικά υλικά.

Όλες οι στρώσεις των γυψοσανίδων θα στοκάρονται με επιμέλεια (και οι βίδες). Περιμετρικά κάθε στρώσης θα αφήνεται αρμός 5 χιλ. ο οποίος θα σφραγίζεται με ειδική ηχομονωτική ελαστοπλαστική μαστίχη.


  • Ηχομονωτικό πλωτό δάπεδο

Κατασκευάζεται ηχομονωτικό πλωτό δάπεδο με την επίστρωση στην πλάκα του δαπέδου στρώσης αντικραδασμικής μεμβράνης PHONOPAT GR πάχους 6 χιλ. Το αντικραδασμικό υλικό PHONOPAT GR θα ανυψωθεί και στην επιφάνεια των περιμετρικών τοίχων σε ύψος τουλάχιστον 3 ~ 4 εκ. πάνω από τη στάθμη του τελικού δαπέδου.

Στη συνέχεια θα γίνει επίστρωση ενός ηχομονωτικού – αντικραδασμικού φύλλου CIRFONIC PAV GOLD πάχους 3 χιλ. κατασκευασμένου από φελλό και καουτσούκ, και ακολούθως ενός αντικραδασμικού φύλλου ISELWALL πάχους 7.5 χιλ. Τέλος, θα διαστρωθεί φύλλο αντικραδασμικής μεμβράνης PHONOPAT GR πάχους 6 χιλ., η οποία θα καλυφθεί με στρώση από νάυλον, το οποίο θα ανυψωθεί και στην επιφάνεια των περιμετρικών τοίχων σε ύψος τουλάχιστον ~ 0,5μ πάνω από τη στάθμη του τελικού δαπέδου.

Στην επιφάνεια των υλικών αυτών, θα κατασκευαστεί τσιμεντοκονία πάχους τουλάχιστον 6,0 εκ. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου μπορεί να διαμορφωθεί με την επίστρωση μοκέτας ή κατάλληλου ξύλινου δαπέδου.


  • Ηχομονωτικά υαλοστάσια

Στα σύνθετα διαχωριστικά τοιχώματα μεταξύ των χώρων του Studio και του Control Room, θα τοποθετηθούν ηχομονωτικά υαλοστάσια με διπλά κρύσταλλα κατάλληλου πάχους σε κάθε πλευρά του διαχωριστικού τοίχου και ένα ενδιάμεσο κεκλιμένο, ως προς το κατακόρυφο επίπεδο, κρύσταλλο κατάλληλου πάχους,  έτσι ώστε το επάνω και κάτω  μέρος του να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 εκ. από τα εκατέρωθεν διπλά κρύσταλλα.

Όλα τα κρύσταλλα θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλο πλαίσιο από διατομές μορφοσιδήρου μορφής L και ράβδους στερέωσης. Σε όλους τους αρμούς μεταξύ των κρυστάλλων και των πλαισίων τους θα τοποθετηθούν αντικραδασμικά παρεμβύσματα από λωρίδες AKOYSTEL 3/YL/5 πάχους 3 χιλ. Όλοι οι απομένοντες αρμοί θα σφραγιστούν προσεκτικά σε όλο το βάθος τους με διαφανή ηχομονωτική μαστίχη.Στους λαμπάδες, το πρέκι και την ποδιά του ανοίγματος μεταξύ των δύο εξωτερικών υαλοστασίων, θα τοποθετηθούν λωρίδες από ηχοαπορροφητικά οικολογικά φύλλα IZITHERM χρώματος μαύρου.

Στην ποδιά του ανοίγματος μεταξύ των υαλοστασίων θα τοποθετηθεί επαρκής ποσότητα υγροσκοπικών αλάτων για την αποτροπή της υγροποίησης υδρατμών στις εσωτερικές τους επιφάνειες.


  • Ηχομονωτικοί προθάλαμοι

Μεταξύ των εισόδων των ηχομονωμένων χώρων του Studio και των κοινόχρηστων χώρων του θα κατασκευαστεί προθάλαμος. Τα τοιχώματα του προθάλαμου, το δάπεδο και οι οροφή του θα είναι ηχομονωμένα ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης ηχομόνωσης.


  • Ηχομονωτικές πόρτες

Στις εισόδους των ηχομονωμένων χώρων του Studio και του προθαλάμου θα τοποθετηθούν ηχομονωτικές πόρτες ISELDOOR κατάλληλης ηχομονωτικής αξίας. Η εταιρία μας είναι σε θέση να προμηθεύσει ηχομονωτικές πόρτες κάθε είδους, ξύλινες ή μεταλλικές της κατάλληλης ηχομονωτικής αξίας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρου και σύμφωνα με τη σχετική μελέτη ηχομόνωσης.


  • Ρύθμιση της ακουστικής του χώρου

Η ποιότητας της ακουστικής ενός χώρου  μπορεί να ρυθμιστεί με την τοποθέτηση κατάλληλων  ηχοαπορροφητικών διατάξεων στις επιφάνειες των τοίχων και της οροφής του. Οι ηχοαπορροφητικές επιφάνειες εμποδίζουν την ανάκλαση των ηχητικών κυμάτων στους τοίχους και την οροφή του χώρου η οποία προκαλεί το φαινόμενο της αντήχησης και της δημιουργίας στάσιμων κυμάτων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ευκρίνειας και της τονικής ισορροπίας του ήχου ενός ηχητικού συστήματος υψηλής ποιότητας.

Για τη ρύθμιση της ακουστικής των χώρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν:


  • Ηχοαπορροφητικά πανέλα ISELABSORB ECO 2 παραγωγής κατά παραγγελία (χρώματα, διαστάσεις)
  • ΔιαχυτέςΗχοαπορροφητές VALPHON 400s


  • Αερισμός

Επειδή η φυσική ανανέωση του αέρα ενός ηχομονωμένου χώρου δεν είναι συχνά εφικτή, ιδιαίτερα σε χώρους Studio με πολύωρη λειτουργία, είναι αναγκαία η εγκατάσταση συστήματος τεχνικού αερισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της διαφυγής ήχου προς τον περιβάλλοντα χώρο μέσω των αεραγωγών του συστήματός αυτού.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση ηχοπαγίδων σε κατάλληλα σημεία της εγκατάστασης, την τοποθέτηση των ανεμιστήρων σε σωστά επιλεγμένο χώρο τη χρήση αντιδονητικών στηρίξεων και αναρτήσεων σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης όπως και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όχλησης του περιβάλλοντα χώρου του Studio από τη λειτουργία τους.

Το είδος των μέτρων εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων. Η εταιρία μας είναι σε θέση να προτείνει τις τεχνικές λύσεις και τα αναγκαία υλικά για κάθε περίπτωση.

 

επιστροφή στην κορυφή ^

 

© 2012 All rights reserved | ISELCO HELLAS ΕΠΕ Λ. Αθηνών 391 & Ζωσιμάδων, 12243 Αιγάλεω, Τηλ. 210 53 17 910-1, 210 53 17 450, 210 53 17 912, iselcohellas@gmail.com

ΑποστολέςΠληρωμέςΌροι χρήσηςΣύνδεσηΚαλάθι Αγορών